Mobilní telefony, počítače a bezpečnost. Realita je jiná, než si mnozí myslí.

Než se pustíte do textů níže. Dané informace si necucám jen tak z prstu. Jde o informace sesbírané na základě osobních zkušeností.

Obecně

Téma, o kterém se prakticky nemluví. Obecně jsou mobilní telefony považovány za bezpečné.
Většina lidí elektronice nerozumí. Neregistrují žádný problém (ztráta dat, odcizení hesel, ztráta peněz z účtu). Žádný problém jakoby neexistoval. Pokud telefon po určité době ztratí výkon - pro mnohé je to signál: "Starý - je nutno koupit nový"

Viry, spyware, hacking.

Pomocí speciálního softwaru a za určitých podmínek lze sledovat prakticky libovolný telefon.
Rovněž je velice snadné dostat do cizího zařízení vir a získávat citlivá data (např vir ukrytý v PDF a omylem zaslaná faktura)

Problém

Deviantní jedinci / pedofilové a přístup k mobilním telefonům dětí
Zneužívání citlivých, osobních informací ve velkém. Nezřídka pro zvrhlou zábavu (gangstalking, manipulace, podsouvání slov / myšlenek pomocí VF rezonancí / zvuků atd.)
Prakticky neexistuje jednoduchý způsob, jak odhalit sofistikovanější viry. Rozhodně ne antivirovým programem. Ten je v podstatě k ničemu.

Cílené obtěžování

Sociální inženýrství: Vzorce chování / Denní rozvrh / Specifické vlastnosti / GPS - pohyb oběti během dne / Činnost na telefonu / Navštívené webové stránky / přístupové hesla. Jde zejména o opakující se vzorce.
Přesměrovávání hovorů. S touto situací mám osobní zkušenost. Obecně se týká např. pracovních hovorů, volání na linku 112 apod., kdy se oběť dovolá pachatelům, kteří se vydávají za linku 112. V jiných případech je telefon oběti nedostupný či přesměrován na pachatele, kteří se za oběť vydávají, odmítnou pracovní pozici. Poté se vydávají za personální oddělení a oběti oznámí, že místo nezískala.
Testování podprahových zvuků na nic netušících obětech + okamžitá zpětná vazba.
Ovlivňování a vysílání zvuků na daném zařízení = mikrovibrace / rezonance / podprahové zvuky
Ve všech případech je spoléháno na fakt, že takovou situaci každý považuje za absurdní / nemožnou / nereálnou / jako výmluvu.

Snímání zvuku pomocí mikrofonu mobilního telefonu nebo počítače

Mapování zvuků / rezonančních tónů / rezonancí / mikrovibrací prostředí.
Podobná data se získávají také pomocí gyroskopu.
Získávání hlasových vzorků a jejich napodobování (barva hlasu, intonace, použití slov)
Pořizování nahrávek lidí např. se specifickým hlasovým projevem.

Snímání obrazu pomocí kamer mobilního telefonu nebo počítače.

Šmírování lidí pro zábavu bez jejich vědomí.
Přehled o prostředí, v kterém se oběť pohybuje
Pachatelé si ukládají informace o určitých objektech (název knihy, rozmístění fotek na stole apod.).
Vizuální sledování reakcí oběti na určité (např. podprahové) podněty.

Projevy

Zhoršené snímání řeči při použití přepisu řeči na text = dochází k zachytávání odlišných slov.
Pískání v uších = mylně intepretováno jako Tinnitus
Občas citelné mikrovibrace telefonu. S tím souvisí také jev, kdy telefon z ničeho nic sklouzne z místa, kde předtím ležel několik hodin, aniž by se cokoliv stalo (zavibrování důsledkem notifikace eliminováno).
Snížený výkon zařízení. Nejzřetelněji se projeví při skokovém nárůstu výkonu (odezva aplikací / prostředí), ke kterému dochází z ničeho nic. Někdy doprovázeno probliknutím obrazu / krátkým zamrznutím systému.
V některých případech dochází k občasnému zamrznutí zvuku (1 - 2 vteřiny). To stejné bylo slyšet v jednom z obtěžujících zvuků, který pachatelé používají.
Zhoršená kvalita zvuku na zařízení. Nejvíce zřetelné jsou tyto degradace v šumech. Šum zní jako nekvalitní mp3. Většina lidí bez přímého porovnání neregistruje.

Doplňující informace

Zvuk prostředí jako modulační signál. Tento signál zná jen ten, kdo se v daném prostředí nachází a nebo ten, kdo má možnost zvuk takového prostředí snímat.