Nezpracované 2

Škrábu se nyní na nose. Ovšem tentokrát jinak. Palcem přejíždím po "hraně" nosní dírky a lehké vroubkování kůže (tedy to, co známe jako otisk) způsobuje specifický - z mého pohledu notorický známý - typ rezonančního tónu.
Pachatelé se snaží neustále celý problém prezentovat jako zábavu / hru / souboj.
Pachatelé se neustále snaží zneužívat situace, kdy má oběť dobrou náladu např. jako důsledek úspěšného řešení problému.
Vytváření tlakových vln.
Oběť, která problém řeší veřejně je často terčem posměchu ze strany pachatelů ve smyslu "Lidé se tě straní, protože máš na svých stránkách nesmysly" - tedy to, co dělají pachatelé.
Tón / zvuk, který připomíná lidský hlas a je složen z vysokofrekvenčních impulsů. Jde o něco jako "elektrický" zvuk.
Nátlak na okamžité sdílení také souvisí s dočasným kontextem. To znamená, že určitá poznámka dává smysl jen za určitých okolností.
Pokud vypnu telefon, lze naprosto zřetelně vnímat, jak se pachatel pokusí "přehrát" pár bezvýznamných elektromagnetických podnětů + si je naprosto jist jejich "průběhem" = spustí se samply typu "A teď si udělal..." / "Kámo, on teďka" + si je pachatel jist, že následně půjdu zase zapnout mobil abych si tento poznatek zapsal = samply, které mají kopírovat činnost zapnutí telefonu. A když se tak neděje dle předpokladu - samply se zpomalují / natahují / doříkávají = pachatel předpokládá drobné časové zpoždění. Jaké to překvapení, když se nic nestalo. Tak alespoň vše zapomenu. Ale ouha - zase omyl. I po hodině si přesně pamatuju co jsem si chtěl poznačit.
Geny, které nás směrovaly k nadvládě sentimentu a v jeho důsledku i víře v jisté věci, se stále nacházejí v našem genomu. Na úsvitu civilizací, když jsme ještě nerozuměli vesmíru okolo nás, nám pomáhaly. Díky nim jsme dokázali vynalézt mýty, náboženství a tradice, což byly systémy, které nás bez diskuze navedly na cestu ke stabilitě a spolupráci. Nyní ale přispívají k tomu, abychom ignorovali fakta kolem nás. (kniha UPGRADE)
Pokud se nic nezmění, vyhyneme z toho nejhloupějšího možného důvodu: protože jsme se z různých dětinských důvodů rozhodli nepodniknout věci, které by nás zachránily (kniha UPGRADE)
Dobro a zlo jsou konstrukty, které vznikly z lidského sentimentu. Nic, než příběhy, které jsme si vymysleli a přikládáme jim nějaký význam. Neodpovídají žádné objektivní realitě. Jediná skutečná věc je přežití. (Kniha UPGRADE)
HOMO DEUS
Poslední dobou si také všímám stále častějšího jevu (už jsem jej tuším také několikrát zmiňoval) - pachatelé si stále odmítají připustit, že lze slyšet jejich originální - naprosto absurdní - hlasy = lze zřetelně slyšet, jak se blbeček s hlasem 10 letého dítěte snaží mluvit "dospěle" / je přesvědčen, že každý slyší efekt, který má na svůj hlas aplikovaný.
Zoufalí pachatelé už neví co dál dělat, proto se mě snaží neustále zahlcovat pomocí stále stejných samplů + tvrzení, že se jich už nezbavím = opět snaha vtírat se na mou stranu.
Opět snaha začít nový scénář.
Pachatelé opět motivují cigány ("jejich chlapce") aby to sepsali a zveřejnili / pomstili se. Jde o iniciativu pachatele, který si vysloužil odměnu a chce nasměrovat pozornost jinam + smích jak na to už všichni zapomněli.
Nyní se budou pachatelé neustále posmívat, jak nemám peníze a to proto, že jsem před městskou kamerou počítal drobné. V momentě kdy si ulzajdu něco koupit, tak "Aha, no tak sme se spletli no" (zase a zase)
"O co vám jde?" / "Já nevím ty p.čo, a co de tobě?"
Soustavná snaha vyvolávat vztek / za něco se mstít
Zamindrákovaný blbeček si vsugeroval, že bojuje za ostatní = jediné oč se snaží je, abych v ničem neuspěl.
Když se vybije mobil / počítač = zde na webu zůstane rozepsaná věta = "Dívejte, ho přejelo auto" / "On umřel"
Jakákoliv činnost / Jakékoliv rozhodnutí = Má být "magnetická nahrávka" = manipulace pachatelem
Křik na pachatele = neumí reagovat = tvrdí, že vše pouští na jinou oběť, která nemůže pracovat.
Po sepsání předchozích informací se na mě opět nalepila cigánská svině, která bude non stop otravovat.
Za největší zábavu pachatelé považují obtěžování / rozptylování konkrétní oběti, která si neuvědomuje příčinu = podprahové zvuky
Všiml jsem si, že interferenční obrazec lidského hlasu je od určitých frekvencí víceméně stejný ať šeptáte nebo mluvíte nahlas. A navíc - obrazec , který vzniká šepotem se těžko mění. Hlasem totiž můžete zpívat, avšak šepotem je to mnohem složitější - je třeba zvuk modulovat VÝRAZNOU změnou hrdla / rtů. Mluvíte-li tedy šeptem a na toto se nesoustředíte, je váš hlasový OBTISK vždy stejný.
Existuje-li něco jako zvukový negativ (ne opačná fáze) - existuje i něco podobného u světla? Tedy "neexistuje" / "neviditelno" / "něco co doposud neznáme"? Co je definice "nic" / "neexistuje"? "Neexistuje" znamená jen "nevíme o tom" / "doposud jsme to neobjevili"
V poslední době dochází stále častěji k něčemu jako snaha opakovat určité "scénáře" / "příběhy", kde pachatel opakuje to, co říkala jiná osoba (zřetelně retardovaný hlas).
Snímání mozkové aktivity a poté přehrávání tohoto záznamu s cílem ovládat člověka či některé aspekty jeho činnosti. Nízký intelekt pachatelů také samozřejmě odpovídá výsledku = to k čemu reálně dochází = podráždění / rozptylování / zahlcování mnoha nesmyslnými podněty
Popis základní souvislostí
Po několik je opakováno, že jedním z pachatelů byla okradena i má babička.
Problém není s hudbou, problém je s konkrétní barvou hlasu, která je takto lidem dlouhodobě a soustavně podsouvána. V určitém typu šumů slyším prakticky neustále nějakou "divnou hudbu"
Mluví přes hudbu - neurčité nápěvky
Testování / vyptávání se jak kdo vnímá ten či onen hlas / emoční zabarvení. To stejné použito také jako omezující schéma - "Jo, on mi říká jak to slyší".
Z kolika atomů se skládá Země? Je to cca 1,3 x 10 na 50. Jde samozřejmě u velice hrubý odhad výpočítaný dle procentuálního zastoupení jednotlivých prvků, z kterých se Země skládá (ten je však znám poměrně přesně). Počet způsobů, kterými se dá vyskládat balíček 52 karet je 8 x 10 na 67.
Loď Starship (max rychlost 39 600 km/h) má dovézt první návštěvníky na Mars. Cesta bude trvat cca cca 3,75 roku. Stejnou lodí bychom ke Slunci doletěli za 5 měsíců. Na Neptun, v závislosti na aktuální pozici na oběžné dráze, cca za 13 let
Retardovaný pachatel s vysílačkou se nyní (opět) fanaticky a ve vzteku snaží nějak zabránit, abych zde napsal cokoliv zajímavého.

Silence is golden.
Představte kyblík s pískem a jednotlivá zrnka písku jako neurony přičemž mnohdy každý vyvíjí výrazně odlišnou aktivitu.
"Ale já mu nechci pomáhat" (a připomínat věci, které se hodí)
Pachatel, který obtěžoval celou noc nyní ospale a vztekle přiznal: "Já to už vzdávám". Rychle dodal, že to říká jen proto, aby se mu dostalo od některé z obětí, která si myslí, že jde rovněž o oběť.
To, co se odehrává je naprosto exemplární ukázka situace, kdy se totální primitiv / blbeček a ubožák dostane k něčemu, co málokdo zná, co se využít snad jakýmkoliv jiným způsobem a může tím otravovat někoho na dálku.
Snaha donutit oběť podrobně popisovat co a jak vnímá / slyší pomocí prvku entita + "oni to taky říkají" = hlas, který popisuje něco z mého webu, nebo nějaký nepodstatný detail.
Signál SAW + frekvenční modulace (do každého ucha trochu jiná) + fázový posun. Nevím tedy co přesně onen jev vyvolalo, ale po chvilce se rozezní identická sinusovka, jakou mi párkrát "zapískalo" v uších. Zapískalo je v uvozovkách, protože šlo o sinusovitý zvuk s frekvencí cca 300 - 400.
Pokud bude něco napovídáno, nebudu to řešit. Idioty, kteří vše servírují pachatelům na stříbrném podnose opravdu nemám zapotřebí.
Ukázka geniálních šamanských schopností pachatelů: "Hej, jestli si se mu podíval do očí, já sem na druhé straně, protože bych to jinak komentoval. A jestli ne tak nic."
Pokud by lidský genom byl napsán formou běžné knihy, měla by tloušťku odpovídající cca 20. patrové budově.
Termín "NÍZKOFREKVENČNÍ vysílačka" řečený nahlas na balkóně se pachatelé snaží změnit na "krátkovlnná" + "on asi myslel". "Vlnová délka 6000 Km není vyloženě krátká vlna" na "krásná" + "asi řekl". A termín "VERY LOW FREQUENCY" pro změnu "nízký intelekt" + "asi myslel".
Každý z nás se pokládá ve vlastním příběhu za hrdinu!
Z reakcí pachatelů, které průběžně doplňuji k jednotlivým scénářům je zřejmé, jak vzniká extrémní množství naprosto zbytečných informací, které zahlcují podvědomí lidí = snaha pachatelů obkecávat / zakecávat / obhajovat své chování pomocí primitivních / stále stejných fráziček
Během psaní poznámek se pachatel neustále dotazuje, zda "necitím" / "nevnímám" něco zvláštního. Neustále se snaží ignorovat obsah poznámek + "někomu" tvrdí, že zde píšu něco naprosto odlišného.
Pachatel (pedofilní důchodce) se neustále hystericky dožaduje zobrazení všech míst, kam jsem sdílel odkaz = chce mít přehled o situaci.
Součástí všech sdělení je prvek obecenstvo = nesvéprávní / retardovaní jedinci nebo primitivní cigáni, kteří neumí pomalu ani číst a neustále chtěji "něco řešit".
Pachatel (pedofilní důchodce) se neustále snaží vtírat do přízně obětem samotářům a stylizovat se do role "kamaráda" / "autority" / "dominantního hlasu" a hlasem blbečka komentovat jakoukoliv činnost.
Pachatel (pedofilní důchodce) je stále přesvědčen, že dokáže ovládat myšlenky. Odmítá uvěřit, že je slyšet = je naprosto jasně slyšet jeho primitivní hlas, nesmyslné fráze apod.
Pachatelé se často snaží vytvářet dialogy na téma "tento web" + "případ století". S ohledem na podrobné informace se zpravidla dostanou jen k "Hej, co to jako je?" a následně si uvědomí, že problém není jak obkecat / vše je vysvětleno
Někteří pachatelé cca 1x za 14dní vyhrožují, že obětují vše tomu, aby mě oddělali. Ani ne do minuty na to zapomenou. Vyjímkou jsou "zase stejné" scénáře, které končí vždy stejně = cílené obtěžování např několik hodin (komentování činnosti na PC apod.). Za to očekávají uznání a asi "panny".
Znovu připomínám, že já vysílačku nemám. Jen dementní pachatelé zapomínají / nechtějí věřit, že jde slyšet i to, co přece řekli / nastavili tak že to nemá jít slyšet.
Pachatelé se snaží smát každému argumentu, na který nejsou schopni reagovat. I díky tomu nejsou schopni jakkoliv zabránit řešení problému.
Pachatelé často zkouší oběti vsugerovat, že s ní manipulují a "nastavují", kam a na co přesně se oběť podívá. Reálně jde o pouhé sledování oběti přes kameru + odhad na základě sledování lidí + okomentování toho, na co se oběť podívá. Pachatelé totiž komentují jen něco z toho, na co se oběť dívá.
Spučástí celého problému jsou absurdní zoufalci a jejich experimenty s vibracema + šmírování lidí = snaha žít a ovlivňovat jejich životy.
Pachatel si opět prošel informace z mého webu = kopíruje zvuky a snaží se do nich vkládat své retardované poznámky.
Zajímavé téma: Jak pachatelé poznají, že jsem něco přišel sám¿ Je to podobná situace jako když programuju. Jen tentokrát pouze čekám na odpověď.

Marie má se vracet!
To, co zní jako digitální šum mohou být fragmenty dalších hlasů / sdělení / hlasových linek
Souběžně je pouštěno mnoho informací / hlasů / sdělení / linek. Zaměřovat na jednotlivé linky lze pomocí interference = dojde k zesílení konkrétního hlasu / sdělení = rezonanční tón = zvukový negativ
Ubrečení pachatelé změnili taktiku a komentují příspěvky až v momentě stisku posledního znaku (nebo asi posledního)
Síť deviantních jedincu s VLF vysílačkou.

How a person who was different was still able make world a better place!
Už delší dobu se zejména prohlížeče (mobil / počítač) chovají podezřele. Nevím zda jde o nic neznamenající chybky nebo se něco odehrává v cache / javascriptu a je manipulováno s obsahem.
Věděli jste že na klávesnici je tento znak (aniž by bylo nutno držet SHIFT či cokoliv): § ? :D To se dá použít jako zástupný. Je u něj relativně jistota, že ho většina lidí minimálně 40let ani jednou nepoužije :D.

Máte na to?
Krátký film INDIGO - scénář, kde oběť má být "Princ daleké galaxie" (v mém případě šlo o "Měl jsi být miliardářem")
Dlouhodobým cílem pachatelů je v podstatě srovnat "projev" vnitřního hlasu / vnitřního dialogu / myšlenek / podvědomí a externích / umělých podnětů
Pachatelé zpravidla otravují první minutu a poté se vše utlumí - zní spíše obecně / neurčitě / jako mluvící šum.
Při psaní poznámek mám neustále cítit výčitky, protože lidé s Dawnovým syndromem prý toto vnímají jinak / snaží se pomáhat a toto si berou osobně / pachatelé či pachatel neustále blábolí absurdní nesmysly.
Po sepsání těchto informací se spouští agresivní nadávky / urážky směrem k obětem, které prý trpí DAWNOVÝM syndromem (za posledních 24 hod toto pachatelé připomínají častěji)
Permanentně vytvářena situace KDE NIKDO TAKŘKA NIC NEVÍ - a to zejména pomocí hlasů, které vytváří skupinka pachatelů.
Celý problém či obtěžování je naprosto absurdní zejména v tom, jak si pachatelé takřka neustále snaží vsugerovat pocit převahy / dominance v rámci situací, které trvají ani ne VTEŘINU. Zpravidla jde o "reakce" na různé argumenty / otázky (pravděpodobně jiných obětí), kdy pachatelé reagují mnohdy jen pomocí neurčitých citoslovců.
Blikání / mihotání očí = může podobný jev probíhat také u sluchu? Docházelo by tak k výraznému ovlivnění zejména sinusovitých zvuků.
Pokud mám puštěné sinusovité zvuky (např okolo 300Hz + do každého ucha mírně odlišnou frekvenci - všímám si, že některé typy zvuků lze i tak velice dobře slyšet. Tyto zvuky jsou navíc často z části podobné jako hlasy pachatelů. Jde zejména o šumy vyšších frekvencí.
Často zmiňuji "mihotání / blikání očí". Dnes jsem si všiml dalšího jevu - bílá plocha mimo zorné pole je neustále "bombardována" impulsy, které se projevují jako černé tečky.
Když si pustím binaurální zvuk = do každého ucha jiná frekvence (např. 450 / 460 Hz), skoro nevnímám rozdíl frekvencí = zvuk nekolísá tak jak bych očekával na základě předchozích zkušeností. Postupně se tento rozdíl zcela vytrácí. Částečně může být výsledkem korekce mozkem a částečně externím podnětem. Minimálně dnes jsou uši extrémně citlivé na jakoukoliv změnu tlaku = výrazný výkyv sinusovitého tónu, který poslouchám.
Zvuk, který zní jako klapající dřívka (skupina lidí s tímto nástrojem)
Zvuk, který připomíná digitální šum a nebo kapající vodu. Nejzřetelnější je v impulsovitých zvucích. Např TRIANGL / SAW a nebo různé SKEW (náběžná hrana) a 7.83Hz. Lze také pustit (zkusit) do každého ucha trochu jinou frekvenci (např jedna bude o pár tisícin Hz posunutá L / P).
Pachatelé vedou další nezajímavý dialog na téma "kdo je kdo" a vytváří zápletku = co když ti pozitivní jsou jen pachatelé a takto získávají informace? To už je relativně blízko mé teorii, že všechny hlasy / strany jsou pachatelé parazitující na vibracích / emocích.
Pachatelé zodpovědní za gangstalking mají už ze mě a z tohoto webu takový strach, že otravují jen pomocí nesrozumitelného mumlání / citoslovců / skřeků a teprve když si jsou jisti, že jsem mimo počítač - začnou urážet / provokovat tak, aby jim šlo rozumět. To samozřejmě jen do chvíle, než si začnu dělat hlasové poznámky.
Po tlesknutí (když se povede specifický zvuk) lze slyšet pískání v uších, jehož frekvence stoupá nahoru + v tomto pískání zřetelné hlasy pachatelů, kteří se lekli, že jdou tak moc slyšet. Je to podobný zvuk jako nabíjení starých blesků. Ale zvuk stoupá pomaleji a je více sinusovitý. Tohoto jsem si všiml zcela náhodou, protože tlesknutí už několik měsíců používám k rozhození hlasů / rytmů - hlasy vždy na určitou dobu ztichnou, než se vše ustálí. Pachatele to samozřejmě rozčiluje, protože narušuji jejich "flow".
Informace, které jasně poukazují na nízký intelekt pachatelů
Někdy se zdá, že píšu "pražsky". Reálně jde o záměr napsat větu původně jinak. Řada pachatelů ale samozřejmě z Prahy (nejen) je. "Začíná být nechutný" / "Vydává nechutný(-é) zvuky"
Pachatelé se opět vtírají a tvrdí, že to je strategie / taktika / záměr. Že to pochopím později (což tvrdí 6 let) = "Ja sem ten co to řeší" = blbečci co chtějí působit dominantně a nadávají pachatelům, když jim to někdo konečně polopatě vysvětlil.
Někteří z pachatelů přikazují, ať řeším narušování soukromí, protože jim vadí, že je někdo poslouchá + hned vzápětí najíždí hlas, který se chce vydávat za hackera / za "ONI" - ti, co to řeší. Další skupina prasat jen šeptá a mají ze mě strach. Nechtějí ať se věnuji rozepisování také jejich schématek jako např toto. = debílci se hned vtírají na mou stranu + já mám být pachatel + "strniště Žoržo Clooneyho jakožto pachatel". Pokud se tomu někdo směje, tak to rozhodně nevymyslel Adam Popelka a pokud ne tak ano.
Nový
Dále lze pozorovat vliv smečky, kdy se blbečci snaží neustále provokovat (MHD) "Máš deštníček joo?(fotodeštník zastrčený v batohu) za podpory dalších blbečků, kteří těmto pouští zvuky smíchu / uznání či vibrace, které jsou zjevně okopírované a vytržené z kontextu = takto tyto debílky podporovat / hecovat.
"Vy nemáte šanci" - v momentě sdělení opět neurčitý kontext / cílení
Pachatelé pravidelně vytváří neexistující problém, za který se následně mstí. A je úplně jedno jestli oběť skáče po levé noze, nebo skáče po levé noze = ano, totéž. Vždy je to totiž jasný důkaz.
Aplikovat procesy, které používá lidský mozek i na tuto aplikaci. Jde o miliardy let evoluce = ty nejlepší mechanismy / procesy / vzorce součastosti.
Spuštění diktafonu = "Vy si myslíte, že tím něco vyřešíte". To zároveň přerušilo hlas, který říkal něco jiného.
Predikce budoucnosti jsou založeny na datech které jsou souhrn z minulosti. A v těch může být chyba.
Krátké melodické nápěvky. Jde v podstatě o vzory, které se neustále opakují (fázové posuny / vibrace / rezonance).
Mozek hraje zásadní roli v rozpoznávání a interpretaci emocí obsažených v řeči. Když posloucháme nebo čteme slova, mozky nejenom rozumí jejich významu, ale také hledají a interpretují emocionální kontext, který je spojený s těmito slovy. Následující jsou některé způsoby, jak mozek zpracovává emoce obsažené v řeči: 1. **Prosody**: Prosodie zahrnuje intonaci, hlasitost, rychlost a rytmus řeči. Mozek je schopen rozpoznat emocionální podtón řeči na základě těchto prvků. Například vzrušená řeč bude mít rychlejší tempo a vyšší hlasitost, zatímco smutná řeč může být pomalejší a tišší. 2. **Slovní volba**: Emoce mohou ovlivnit výběr slov a frází. Lidé často používají různé slovní obraty a slova, aby vyjádřili své emoce. Mozek analyzuje tato slova a jejich významy. 3. **Faciální a tělesná gesta**: Když komunikujeme tváří v tvář, mozky také vnímají emocionální výrazy na obličejích a tělesná gesta. To dodává další vrstvu emocionálního kontextu k řeči. 4. **Kontext**: Mozek bere v úvahu celkový kontext, ve kterém je řeč pronášena. Například, pokud někdo mluví o smutné události v pozitivním kontextu, mozek musí vyrovnat rozpory mezi slovy a celkovým tónem situace. 5. **Vlastní zkušenosti**: Individuální zkušenosti a paměť hrají také roli v interpretaci emocí v řeči. To zahrnuje osobní historii a vlastní zkušenosti s určitými emocemi a situacemi. Celkově řeč a emoce jsou těsně propojeny, a mozek je schopen rychle a automaticky rozpoznávat emocionální kontext v řeči. Tato schopnost je klíčová pro lidskou komunikaci a porozumění emocím druhých lidí.
Připomínám, že Adam Popelka je jen fiktivní postava, která skutečně žije.
Důvodem, proč jej já slyším a jiní ne může skutečně být specifická sluchová anomálie a nebo jednoduše urputná / fanatická snaha několika málo jednotlivců mě "udolat". Někdy se totiž zdá, že v Ostravě působí skupinka několika abnormálně pomatených zoufalců, kteří desítky let poslouchají telefony několika stále stejných lidí a "žijí" jejich životy, které se snaží ovlivňovat.
Všímám si, že retardování pachatelé jsou neustále přesvědčeni, že jejich hlasy nelze vědomě slyšet = jsou vnímáni jako myšlenky / vnitřní hlas / vnitřní dialog. Jsou proto tací, kteří se tyto pomatence snaží utvrzovat v přesvědčení, že jdou slyšet jen kvůli "ONI", kteří je záměrně opakují / "vysílají" jako slyšitelné zvuky v rámci řešení problému (přičemž reálně jde jen o důsledek nízkého intelektu = odpovídající kvalita zvuků / vibrací) A samozřejmě s tím související podněcování nenávisti vůči elementu "ONI" (který je proměnlivý dle potřeby)
"Toto je skutečně cigánská metoda na získávání informací a my jsme v tom nejlepší"
Mám přestat dělat zápisky, protože je vše stejné, což má znamenat výhru pachatelů. Zde ale problém, že pachatelé neví jak reagovat na situaci, že se tak nestane, potažmo můžu si psát co chci a jak dlouho chci. Tím spíš bude zřejmé, jak se pachatelé neustále motají v tom stejném
Pachatelé úchylně komentují holku u protějšího stolu, co si olizuje prsty od jídla.
Soustavná snaha o šikanu / psychický teror. Nejčastěji na místech, kde se oběť pravidelně zdržuje (domov)
Určité typy informací (např jako ta předchozí) jsou sdělovány vždy tichým hlasem a výhradně v momentě, kdy je zřejmé, že si nevytvořím hlasovou poznámku (nějaká činnost / koupel / sprcha). Proto si takovou poznámku nahlas zopakuji pokaždé, když dojde na snahu odvést pozornost na jiné téma. Najednou mi dochází, že nyní defacto můžu někomu "radit" / připomínat určitou informaci = to stejné co se odehrává dlouhodobě a na čem jsou vystavěny entity "ONI" (ti co pomáhají)
Skutečně vše dlouhodobě působí jako zoufalá snaha primitivů o vyvolání duševní poruchy, přičemž jediný, kdo z toho šílí jsou sami pachatelé.
Možná jde o náhodu, ale všiml jsem si, že když si dělám hlasové poznámky, tak jakmile jsem na čase 7 min - pachatelé začnou uvadat = scénář jakoby končí. Nahrávky nepořizuji v kuse, ale po kouskách = popíšu děj - pachatelé reagují / obtěžují - zaznamenám děj atd.
U řady seriálů z posledních let lze nacházet prvky, které souvisí s celým problémem (deviantní radioamatéři a ovlivňování emocí + tupé blábolení tichým hlasem) a který lidé podvědomě cítí, avšak zatím neumí přesně definovat.
Řada filmů / seriálů je v poslední době nějak zbytečně / uměle složitých
Pachatelé vše staví na tom, že blábolí něco o lidech, kteří nejsou ve spojení = neví co přesně ten druhý dělá. I proto je tento web tak naobtíž. Pachatelé neví o každém, kdo ho čte (+ klasické kecy o viru atd)
A zase to stejné. Jelikož jsem oznámil, že se budu dívat na film, pachatelé provokují a označují vše jako mou vinu, protože problém neřeším.
Nyní bych mohl sepsat zásadní informaci z dopoledne. Pachatelé se ovšem snaží, aby začátek byl opět roztěkaný / agresivní / negativní. Obědvám. Pachatelé přikazují ať přesně popíšu co + zaklepu na talíř a příbory.
Pachatelé už jsou tak křečovití, že se nenaváží do mě, ale já mám poslouchat, jak ztrapňují někoho jiného.
Finanční prospěch ze zprostředkování obtěžování.
Když oběť přestane reagovat = "Taaak, už ses pěkně uklidnil /-a" a "Já sem si ho / -ji pěkně zpracoval"
Předchozí je opět jen "taktika", která má trestat všechny pachatele. (???) = pachatelé mají najednou soupeře, kterého je třeba "vytrestat" / ukázat, kdo "tady tomu šéfuje".
Inteligence je komplexní a multidimenzionální koncept, který se jen obtížně přesně definuje. Různé teorie a definice mají své výhody a omezení, a závisí na kontextu, jakým je inteligence zkoumána.
Koukání film = mrhání časem. Úklid / praní = můžu dělat jindy. "Teď jsou důležité ty zvuky".
Pachatelé si opět vsugerovali, že tyto poznámky píšu soukromě do Notepadu a nikdo se k nim nedostane.
Scénář: Čím víc vše budu psát = "automatický systém" vyhodnotí, že mi má pomáhat a zahltí mě tím největším hnusem abych to sepsal
Vše, co nyní pachatelé říkají je doprovázeno zvuky smíchu. Reálně jde přitom jen o přerušované sinusovité zvuky, který retardovaní pachatelé vnímají jako smích a tak se cítí opět jako součást skupiny. "Jo že haha" (???)
Nyní se vytvoří obecenstvo + každý se baví + nikdo nehne ani prstem + pachatel má být hrdina, který chce všem dokázat problém.
Opět zase jen mumlá, tu a tam řekne nějaké slovo a potřebuje se cítit dominantně. Každého unudí k smrti. Večer trávím u filmu. Tečka.
Pri nasazených špuntových sluchátkách lze zřetelně slyšet IDENTICKÝ zvuk, jako jsem si vytvořit několik dní zpět (klidně může jít o totožnou napodobeninu z mě strany, což je mi víte kde - "pointa je totiž jinde" jak říká naštvaný pachatel). Brzy jej budu sdílet. Proto se skupina homosexuálních pedofilů a dalších zoufalců může zbláznit. Opět.
Vliv použitého šumu na "kvalitu" / "míru otravnosti" rezonančního tónu. Jinak řečeno - vygenerovaný šum v jakékoliv kvalitě je vždy horší, než to stejné ale např 60x zrychlené (zvukový sampl)
Rezonanční zvuk a snaha vytvořit očekávání = pachatelé začnou hlásat co všechno "ten jeho" (můj) zvuk dokáže / Co všechno tam půjde slyšet / Jak všechny konečně zachrání = snaha vyvolat nervozitu / zodpovědnost / důvod k posměškům
Jsem v Karolině. Oblíbené cigánské kamerové centrum. Proto hned nadávky, že vypadám trapně s batůžkem. A foťákem ještě no teda.
V kontextu tohoto webu se prakticky non-stop opakuje zvuková nahrávka, kde nějaká "kozatka" našla tento web a šílí z toho co čte + nějaký strejda s hrubým hlasem co si ji "nasmyčkuje" nebo "zpracuje". U ostatních pachatelů se projevuje efekt, který normální lidé znají jako situaci, kdy si rádi poslechnou obdiv / uznání z něčeho, co se opravdu povedlo (dobrý film, dobrá píseň atd.). Nebo hokejoví fanoušci, když čtou o výhře svého týmu na stránkách soupeře (MS). Pachatelé chtějí neustále poslouchat, jak někdo řeší "jejich" hlasy / samply / scénáře. Navíc ignorují, že zcela záměrně např 10 pachatelů opakuje to stejné.
Nedávno jsem zmiňoval místo "na pomezí dvou entit". Nyní jsem si všiml, že o pár metrů vedle lze slyšet zvuk jako vlnící se Flanger + hlasy pachatelů zcela utichly.
Podprahové zastrašování (na základě seriálu Těla :-) ) = "Policie" + "mafie" + bla bla + "vrtáš se v něčem nebezpečném" + bla bla. Rád bych tedy připomněl, že toto (web) je důsledek / následek cíleného obtěžování, respektive jeho řešení, které se zcela veřejně odehrává již více než 5 let. Chyba tedy NENÍ na mé straně, víme?
A opět hlasy, které vychází ze zvuku, který vzniká přejetím prstů po stupačkách. Zvonivý šum / rolničky.
Nyní jsem si přečetl článek o nových čipech Qualcomm, které vylepšují aktivní potlačení okolního hluku. Proto mám mít pocit, že už nemá smysl tento problém řešit a stal jsem se obětí trestného činu úplně zbytečně.
Dnes pachatelé přišli s novým sćenářem: Jsem obtěžován proto, že můj nevlastní otec (přitel od matky) je z části Žid (tuším jeden z rodičů nebo prarodičů) a k tomuto se hrdě hlásí. Pachatelé se opět, jakožto fanklub Hamásu, inspirovali a je třeba oddělat každého, kdo má s židy něco společného.
Gaslighting
A opět snaha vyvolávat konflikt na téma běloši vs cigání, přičemž cigání jsou vykreslování jako ti, kteří za nic nemůžou / vše je záměrně přehnané
#tonejlepší + vytváření "příběhu"
Retardovaný pachatel je často bytostně přesvědčen, že rádio je nějaký systém, na který jsou napojeny "vědomí" ostatních / kolegů a bude mu neustále někdo odpovídat. To samozřejmě umocňují další opice, které záměrně opakují to, co píšu (když často dělám chyby / opravuji text - začnou se vztekat)
Retardovaný pachatel se často ptá ostatních, jak se oběti zeptat na určitou věc = něco vnímá / něčeho si všiml a chce vědět, jak to vnímá oběť.
Pachatelé permanentně pouští zvuk smíchu, resp zvuk, který vznikne výdechem přes smějící se ústa = konkrétní interferenční obrazec, který je mozek schopen identifikovat.

I když bude pro mnohé tento hudební žánr příliš "deep" a "dark", je dobré zkusit pár tracků a všímat si, jaké vizuály jsou součástí tohoto žánru a jaké zvuky často obsahuje. Asi není náhoda, že častým doprovodným efektem je rádiová komunikace (hlasy / ruchy / modulace) #DUB
Přednášky / videa / hudba / filmy = aktivita jiných = pachatel má co narušovat / zesměšňovat. Jinak se nudí.
Mozek je složitý orgán, který upřednostňuje různé typy informací a podnětů, když jde o upoutávání pozornosti. Některé základní aspekty, které přitahují pozornost mozku, zahrnují: 1. **Kontrast**: Mozek je citlivý na kontrastní podněty. To znamená, že výrazné rozdíly v barvách, jasu, tónu nebo vzorech budou pravděpodobně upoutat pozornost. 2. **Pohyb**: Rychlý pohyb nebo změna v pohybu je často schopen upoutat pozornost. Je to důležité pro sledování nebezpečí nebo potravy v přírodě. 3. **Emoce**: Podněty spojené s emocemi, jako jsou obličeje vyjadřující silné emoce, mohou upoutat pozornost. Mozek je biologicky naladěn na reagování na sociální signály. 4. **Novost**: Mozek má tendenci reagovat na nové nebo neobvyklé podněty. Toto zajišťuje, že jsme ostražití vůči potenciálně důležitým změnám ve svém okolí. 5. **Význam**: Informace, které jsou relevantní pro naše aktuální cíle nebo potřeby, mají větší šanci upoutat naši pozornost. To je známé jako selektivní pozornost. 6. **Reakce na hrozbu**: Mozek reaguje na podněty, které mohou signalizovat hrozbu. Toto je přežití instinktu. 7. **Belohnung (odměna)**: Podněty spojené s odměnou, jako je potrava nebo potěšení, mohou přitáhnout pozornost díky mechanismu odměny v mozku. 8. **Kognitivní výzva**: Podněty, které vyžadují kognitivní úsilí nebo řešení problémů, mohou také upoutat pozornost. Zároveň je důležité poznamenat, že každý jedinec může mít jiné preference a reagovat na různé podněty v závislosti na svém vývoji, zkušenostech a osobním vkusu.
"On teďka nic moc nenapsal. No já čekám"
Schéma: Entita, která nic neví, ale pořád se vzteká, že neřeším problém, když mi vše řekla + pachatel který blábolí nesmysly a snaží se vyvolat negativní náladu.
Pachatelé na základě několika faktorů cca ví co kdo slyší / co by mohlo jít slyšet. Nikdy ale nemají jistotu.
Někteří z pachatelů se snaží neustále doplňovat poznámky "cool hláškama" a další to používají jako nástroj k obtěžování. Jde zejména o odhad na základě konkrétního typu vyjadřování / typ humoru = pachatelé se snaží maximálně kopírovat vyjadřování oběti v určitém rozpoložení (settingu). Takový setting navíc může být vyvolán uměle.
Je třeba rozlišovat mluvené slovo (tedy vlastní hlas) / vlastní vnitřní hlas / vlastní "čtecí" hlas / hlasy pachatelů, které se snaží na tomto parazitovat
Sepsat souvislosti / kontextu k situaci - hudba / zvuk a narušování této činnosti.
"Normálně hej ty p.čo" = klasický monolog deviantních pomatenců, v kterém je zakódováno něco, co pachatelé sami nejsou schopni vysvětlit (nic), proto "taktika" / "strategie" a že to přece nemůžou prozradit.
"Na to sou soudy že"
#čsExilu - to pochopí jen někdo. "Mám. Čs Exilu + ...". Kuchyň + odstředivka + patent.
Seriály Dark vs Těla. Podobný motiv, totožné prvky / efekty
Naučit se říkat ne, zároveň se cítit sebejistě a dobře, být bez výčitek a pocitu viny, to je umění. Společnost nás občas učí, že řikat ne je nezdvořilé, sobecké, nebo dokonce bezohledné.
Pachatelé se neustále snaží podsouvat různé významy pro určité termíny. To proto, aby určité sdělení každý pochopil jinak. A také aby se více slov / termínu dalo používat jako "přestup" / "spojka". Čeština je v tomto směru naprosto likvidační.
Protože pachatelé ze všech stran slyší, že se pořád motají v tom stejném, tu a tam řeknou nějaké "nové" slovo, které je zcela mimo kontext a k tomu x variant nesmyslných odůvodnění nebo vysvětlení (pomočí našeptávání = tichý hlas)
Zazněla výrazně odlišná informace, která doposud nebyla zopakována.
Po dopsání každé věty pachatel spustí "Hej". Což je zvuk, který ovlivňuje stovky lidí. A to jen proto, že si tady řeší svou tupoučkou bojůvku = úchylné hlasy, které to vzrušuje a doposud to nevěděly (6 let stejné)
Vše co nyní slyším jsou pachatelé. Důvod již byl vysvětlen. A je mi úplně jedno, že "jen" opakují některou z obětí + chápání tohoto zápisku primitivním mozkem. Pachatel
Lze zřetelně slyšet nejistotu ve vyjadřování primitivních pachatelů, kteří už automaticky (pro jistotu) říkají své tupé fráze smějícím se hlasem "Ne, to byla jen sranda / Já to jen zkoušel (kdyby to náhodou někoho zaujalo)".
Pachatelé mě opět fanaticky nutí, abych šel řešit zvuky, protože teď to "ONI" říkají. Zároveň má toto být taktika, abych zde měl co největší bláboly, jelikož mi volala jedna z obětí, že chce tento web odeslat k řešení.
Nějak takto to vypadá, když dementi přichází o svou iluzi nadřazenosti!
Při poslechu jakékoliv přednášky lze slyšet pachatele, kterého jsem nazval soukromě toaleťák (dle toho, že se neustále předvádí jak někoho ovládá = reálně jen odhaduje v jaké ruce má oběť např toaletní papír po cestě z obchodu. Je nutno mít zapnutý telefon.) a který se opět pomocí svých "taaak pěkně" snaží přednášku narušovat. Obecně je tento pachatel součástí skupiny opic, které se snaží všem narušovat vzdělávání.
A opět: "Ty p.čo, chápeš to?" - Co má kdo chápat? -"Já nevím"
Další téma "Hej kámo, oni tady úplně demolujou" (denně cca 30x)
Pachatelé soustavně sní o tom, že si "zadají příkaz" a dojde k mému napaden na ulici (samozřejmě ideálně přímo před městskou kamerou).
"Lidskost není úplně v pořádku, ale není zcela ztracena" @Jan Amos Komenský
Rezonanční zvuk, je také aplikován na hlas oběti = pokaždé když mluví, tak se má zdát, že jen opakuje slova podsouvaná pachatelem.
Výzva pro pachatele. Připravte nějaký pěkný seznam různých nadávek, které lze používat, člověk se u toho krásně uvolní, budou korespondovat s realitou a nebude docházet k neustálým zmatkům co se týče sexuální orientace, vztah sex. orientace a "být člověk", pohlaví, rasové nenávisti atd. Zoufalci umaštění.
Seriál Horká hlava (virus pomocí nesmyslného blábolení) vs film Zdrojový kód (myšlenkové patterny / vybavování si vzpomínek pomocí konkrétních, zdánlivě nesmyslných frází)
Chápu správně, že klasická zvukovka s vzorkovací frekvencí cca 44 100 Hz vykresluje sinusovku jako 2 kostičky? Nebo případně že v daných frekvencích je už vše jen sinusovka? (pokud beru v potaz že to nějak kopíruje "hrany")
Slyšet jdu prý pouze přes otevřené balkónové dveře (nebo telefon).
Opakující se vzorec: Pachatelé cítí převahu díky mlhavému / neurčitému "tušení", že v rámci dané situace dělá druhá strana něco špatně / je něčím omezena / blokována / neví / brzradná / bezmocná / je v nevýhodě atd. Ve skutečnosti se však děje to, že druhá strana, díky svému intelektu a znalostem, obsáhne mnohem větší síť souvislostí / zkušeností / možností / důsledků a následků. A tedy automaticky vnímá danou situaci jako nesmyslnou / zbytečnou / absurdní / nelogickou a zpravidla je vyvolána negativní emoce až důsledkem nutnosti vysvětlovat, proč je pachatel vlastně idiot = zdržování se "pomáháním" nepřiteli. Zvlášť děje-li se to opakovaně.
Nyní neurčité hlasy a neurčité sdělení = vždy nějaká "svině", kterou je třeba zesměšnit = soupeř
Pokud je reagováno na pachatele mluvením, zejména klidným / rozvážným - lze zřetelně registrovat určité opakující se vzorce. Zejména snahu pachatelů neustále odvádět pozornost / podsouvat stále stejné "situační schémata" / diskreditovat, ponižovat příliš výrazné elementy. Na to je však intelekt pachatelů absolutně nedostačující.
A zase to stejné. Pachatelé se snaží reagovat tak absurdně, aby všichni ztichli a poslušně poslouchali demagogické blábolení retardovaných radioamatérů = jejich úchylné, homosexuální, pedofilní příběhy.
Pachatel se opět vzteká = rezonanční tón, který má evokovat úsměv.
Je nutno vyvíjet nějakou aktivitu / mít něco puštěné aby pachatel mohl obtěžovat. V případě, že se na něj člověk spustředí, je z něj jen tupoučká, zoufalá troska, která chce okopírovat nějaké zvuky.
Pachatelé jsou stále častěji naprosto mimo rytmus = něco napíšu a hlasy na to reagují až za 30 vteřin nebo dokonce 5 / 10 / 15 minut.
Velké množství frází je říkáno vždy stejným rytmem / intonací. To je důležité zejména u hlasů, které mají představovat některou z obětí či entit, která je na straně oběti.
Pachatelům vadí, že jsem se naučil slyšet to stejné co oni a ještě k tomu nejsem dement.
Pachatelé se nově snaží blokovat jejich urážení a zesměšňování tím, že ostatní dělají to stejné co já (a já pak útočím na oběti urážející pachatele). Jenže já o všem píšu.
"Hej narovinu, jděte už s tím do ři.i, fakt" - kdo / s čím? Smysl / kontext / pointa je zřejmá až po několika minutách. Původně byl totiž spojen s podprahovou informací, že je to mířeno na mě, protože jsem "něco" neudělal / nesplnil.
Nyní se každý den odehrává to stejné. Retardovaný primitiv, rezonanční zvuky, mletí stále dokola toho stejného.
Pachatel provokuje pomocí napovídání / připomínání určité činnosti (např. cigareta), ale zároveň "Zkus to vydržet než doděláš fotky". Toto je 6 let stejné.
Pokud mezi dvěma kachlema 90 x 90 cm vznikne mezera několik cm, tak šum vzniknuvší třením kachle o miralon vytváří rezonanční tón, ale s hustou vzorkovací frekvencí (pocitově). #vrstvy #interference #stojaté vlnění
Transformátor v chodbě dnes "bzučí" / "drnčí" úplně jinak než obvykle. Zvuk se jakoby vlní / amplitudová modulace o frekvenci cca 2 Hz. Normálně má konstantní tón.
Záměr napsat poznámku = podsouvání již zapsaného a sampl: To už tam máš Popelko
"Sendvičová metoda". Její podstatou je, že něco, co považujeme za negativní, vložíte mezi dvě pozitiva.

Léčitel (měl jsem napsat OSTUDA, což je kontext / část jedné pasáže)