Historie výzkumů v oblasti psychotroniky / parapsychologie / metapsychologie apod. Znalosti staré mnoho desítek let o kterých se prakticky neví (rozpracováno)

Citlivé téma?

Před pár dny jsem nakousl téma spojené s rádiovým signálem + vliv tohoto prvku na lidstvo. Je velice zajímavé, že pachatelé (hlasy) řeší všechno možné - avšak tomuto tématu se vyhýbají velkým obloukem. AHA! Na tom něco bude.
A tak jsem navštívíl vědeckou knihovnu (hypermarket Tesco / oddělení časopisů + jsem původně šel pro "něco" - jako vždy) a nahlédl do několika časopisů. Jeden si koupil. A narazil na nečekané informace. To mě přivedlo k sepsání historie psychotroniky / parapsychologie / metapsychiky a souvisejících témat.
Mimo jiné se tím vysvětlilo, odkud veškeré znalosti tohoto typu pochází, či přesněji - jak bezpočet zajímavých objevů spojených s člověkem, lidským mozkem, akustikou zneužívají skupiny naprostých pomatenců, primitivů, deviantů, zatímco veřejnost nemá ponětí, co vše je v tomto směru již dlouhé desítky let známo / objeveno / popsáno / probádáno.

Začněme od "Adama"

Existují důkazy o tom, že už jeskynní člověk se zabýval něčím, co lze nazvat "ezoterikou" / "psychologií". Tehdy samozřejmě především v kontextu lovu / získávání potravy / bohové. Toto téma je zde tedy od dob, co jsou někteří lidé člověkem.

Církev / Animální magnetismus atd.

Bude doplněno

19. století

Československý výzkum parapsychologie a psychotroniky sahá až do 19. století, kdy u nás působil český fyziolog, biolog a filozof Jan Evangelista Purkyně (1787 - 1869). Mimo jiné měl velký zájem o hypnózu a telepatii. Ve své době zavedl termíny jako MAGNETIZACE nebo MAGNETICKÉ VIDĚNÍ, které jsou v souvislosti s gangstalkingem či obecně s EVP nebo slyšením hlasů mnohem přesnější než cokoliv jiného. Výzkumy prováděl jak na dobrovolnících, tak na sám na sobě. Zkoumal dokonce účinky různých drog. 
V 19 stol. experimentuje s vědecky obtížně uchopitelnými jevy na Moravě také německý chemik Karel Reichenbach (1788 - 1869). Dochází k přesvědčení, že telepatie / telekineze / duchové jsou projevem neznámé biologické energie. Zde odkážu na dokumentární sérii Přežít svoji smrt / Netflix, kde je řešeno něco podobného. 

1922

V roce 1922 zakládá český inženýr Viktor Mikuška (1882 - 1966) v Praze Vědeckou metapsychickou společnost. 
Ve stejné době se již ovšem aplikuje "vzorec", který je zřetelný v mnoha oblastech a ZEJMÉNA ve spojení s gangstalkingem / slyšením hlasů / ezoterikou / psychotronikou atd = toto téma se "stává" pro řadu SERIÓZNÍCH vědců skutečnou pavědou. Pavědou je oficiálně i pro následující TOTALITNÍ režimy. Nacisté označují české výzkumníky v této oblasti za nežádoucí a zakazují jim tuto činnost. Některé dokonce pronásleduje gestapo. Pražské gestapo dokonce mělo speciální oddělení, které se zabývalo pronásledováním českých okultistů a zabavováním ezoterických knihoven.  
A teď pozor: Důvodem pronásledování byla pouze snaha dostat tuto oblast zcela pod kontrolu nacistického vůdce SS Heinricha Himmlera!

60. léta

V 60. letech komunisté otáčí. Děje se tak na základě zpráv o úspěších psychotronických výzkumů v SSSR. V Československu vznikly psychotronické laboratoře, které režim nechal vybavit moderními přístroji, jaké neměly ani mnohé zavedené výzkumné ústavy. 
Asi nejvýznamnější osobností parapsychologie 60. let byl český vědec Milan Rýzl (1928 - 2011), který se zabýval především mimosmyslovým vnímáním (ESP). Skrze sérii testů dospěl k závěru, že ESP může být využito jako náhrada zraku u nevidomých nebo jako prostředek komunikace. Úzce spolupracoval s Pavlem Štěpánkem (tehdejší vrátný v Knihovně hlavního města Prahy), který úspěšně figuroval v řadě experimentů. Rýzl nakonec emigroval do USA.
Po jeho odchodu se pomalu začíná měnit pohled na parapsychologii. U zrodu nového vědního oboru stojí pánové Zdeněk Rejdák (1934 - 2004) a František Kahuda (1911 - 1987). P. Rejdák organizuje v roce 1973 Mezinárodní kongres psychotroniků a následně získává vlastní laboratoř. Všechny zajímavější výsledky své práce musel pravděpodobně odevzdat tajné službě (StB). 
Senzibilové ve službách armády (bude doplněno)
Drogy v hlavní roli. 

Základy konspiračních příběhů

Množství experimentů v této oblasti se provádělo zejména v tehdejším SSSR, USA a také v Československu.
Úvahy na téma hacking / získání těchto dokumentů / lidé, kteří se na těchto pokusech podíleli a některé zajímavé objevy si zkoušeli v soukromí / doma / chlubili se kamarádům / informace, objevy ve starých knihách.
Lze tak vysvětlit veškeré konspirační příběhy o agentech / tajných zbraních apod. Tyto příběhy mají totiž reálný základ = tajné služby často prováděly výzkumy v této oblasti ve snaze získat výhodu nad protivníkem / nalezením "drogy pravdy" / manipulace s vědomím k získání informací + dokonce vývoj / výzkum v oblasti psychotronických zbraní = opět za účelem získání výhod nad protivníkem (USA vs SSSR). S ohledem na fakt, co s člověkem dokáže magnetická rezonance / akustika / rezonance / magnetické pole / elektromagnetické vlnění je to naprosto logické. Zvlášť když mám s řadou těchto velmi specifických jevů osobní zkušenost a to za situace, kdy jsem nebyl v žádné laboratoři, ale +- jsem věděl co přesně se děje / co s tím souvisí / co je příčinou a hlavně za plného vědomí :-).

Postřehy

Mnohé data se až podezřele překrývají. Jde zejména o první výzkumy v oblasti psychotroniky, telepatie a první zmiňky o gangstalkingu + vynález rádia / rádiového přenosu. Následně objev, že lide dokáží slyšet / vnímat / reagují na rádiové vlny (Freyův efekt) + vliv magnetického pole / elektromagnetického vlnění (rádiový signál) / magnetické rezonance na člověka, jeho psychiku a emoce. Označení všech těchto témat za pavědu a jejich zakazování atd. atd. 
Do 50. let 20. století Olašští Romové patřili mezi nejchudší Romy. Muži obchodovali s koňmi a ženy věštily z ruky. Po usazení v 50. letech se začali věnovat obchodování a stali se nejbohatší vrstvou Romů. Fyzickou práci mnozí považují za znamení neúspěšnosti a nedostatku mentálních schopností. Oceňují získávání finančních prostředků za pomoci myšlení. (Wikipedie)

Související