Přeložit do

Pokud máte stránku zobrazenou přes Google Překladač a chcete změnit jazyk, je nutné zobrazit tuto stránku v originální podobě (jinak budou odkazy na jazykové mutace nefunkční, protože překladač nahrazuje odkazy za vlastní = automaticky se překládá veškerý odkaz). Klikněte na 3 tečky nahoře (lišta Google Překladač) a zvolte Přejít na původní URL a zvolte požadovaný jazyk.