O čem "případ století" je? Proč řeším téma, které vlastně není příliš pozitivní?

Jednoduše řečeno - povedlo se mi odhalit něco, co nemá obdoby. Vše začalo v momentě, kdy jsem se stal cílem specifického způsobu obtěžování.
Postupně se ukázalo, že zdaleka nejsem jediný. Navíc tento problém se více či méně dotýká každého člověka, aniž by si to uvědomoval.
S každým dílkem celé skládačky se víc a víc odhalovalo něco natolik bizarního a absurdního, že se jen těžko chápe jak je vůbec něco takového možné.

Konkrétně

Zvuk lze nastavit tak, že jej neslyšíte, ale váš mozek ano. Je tedy možno na někoho mluvit aniž by si to uvědomoval. Mozek “posluchače” navíc vnímá veškeré prvky jako barva hlasu, emoce atd. Za určitých okolností lze takto ovlivňovat rozhodování / myšlenky / nálady. A to dokonce víc, než byste asi čekali.
Někteří lidé jsou schopni tyto zvuky vnímat jako slyšitelný zvuk. Postupně vysvětlím proč tomu tak je.
Stejně jako si nelze představit hlas člověka, kterého neznáte, nelze si představit ani rezonanční zvuk, který někdo vnímá jako "hlas" = bezpočet možností = není snadné identifikovat konkrétní zvuky.
Nyní k tomu přidejte radiohacking / hacking = možnost nabourat se do cízího zařízení (počítač / mobilní telefon). Zejména pak možnost snímat skrze toto zařízení zvuk a také jej přehrávat.
Vysílání VF zvuků = vytváření specifických rezonancí a podprahových informací = pachatelé na oběť normálně mluví, ale oběť si to mnohdy vůbec neuvědomuje.
Pachatelé těží zejména z faktu, že je něco takového považováno za “neexistující” či “nemožné”.

Důsledky

Pískání v uších, které je mylně označováno jako Tinnitus. S tím rovněž souvisí zvýšený počet psychických problému u mladých lidí (zdroj: Český rozhlas + řada článků na toto téma na internetu)
Zhoršené soustředění + zbytečná psychická zátěž = únava. “Přičina neznámá” >>> “asi stres”, “asi je toho moc”, “asi….(cokoliv)”

Gangstalking

Specifický způsob obtěžování, který se ve stejné podobě odehrává v Ostravě, v České republice, po celém světě. Asi nejvýraznější a nejodpornější část celého problému.

Hlavní cíle

Změnit současnou situaci. Konkrétně dosáhnout toho, aby se na jev slyšení hlasů / či jevy související nahlíželo zcela jinak. Reálně. Slyšení hlasů se automaticky nerovná psychická porucha. Může to totiž být schopnost vnímat podněty které si většina lidí neuvědomuje. Či dokonce důsledek cíleného obtěžování. Na základě informací, které zde publikuji bylo zrušeno na Facebooku několik skupin Slyšení hlasů. Dle mého názoru šlo pouze o snahu seskupovat lidi s tímto problémem.
Dále upozornit na gangstalking = specifický typ obtěžování na dálku. Oběť si mnohdy nemusí uvědomovat, že dochází k ovlivňování rozhodování. Řada pachatelů se orientuje na mládež či dokonce nezletílé!
Poukázat na fakt, jak nesmírně jednoduché je zavirovat cizí zařízení. Zvlášť u dětí.
A v neposlední řadě upozornit na absurdní situaci, kdy dochází k řadě mylných diagnóz = řada lidí je označena za duševně nemocné aniž by pro to byl důvod. Člověk, který se potýká s problémy tohoto typu se v podstatě nemá kam obrátit.
Rozpracováno. Bude doplněno.