Chování pachatelů je defacto nemožné reprodukovat tak, jak se skutečně odehrává.

Představte si, že vás obtěžuje jedinec, jehož intelekt je na takové úrovní, že trvá relativně dlouho, než uvěříte, že to vše dotyčný myslí vážně.
Konkrétně tedy
Vše doplněno nechutným hlasem a primitivní intonací.
Předpokládá se, že jakožto člověk, který má středoškolské vzdělání a občanský průkaz, budu psát spisovně, slušně, čtivě.
Dochází k jevu, který si zpravidla jen málokdo uvědomuje.
Taková situace je pochopitelně vítaným zdrojem provokací spojených s pocitem, že se oběť nemá jak bránit.
Veškeré tyto emoce / dojmy navíc probíhají na podvědomé úrovni a je propastný rozdíl v tom, jak daný problém vnímá některá z obětí a jak čtenář.
Chybí také další, možná ještě zásadnější faktor: lidský hlas, jeho zvuk, barva, intonace, celkový projev.
Tento text pravděpodobně čtete svým vnitřním hlasem. Jste-li slušný, rozumný člověk - i hlas, kterým tento text čtete takový je. V každém případě tento hlas považujete za přátelský a příjemný.
Víte, že tento vnitřní hlas omezuje člověka v rychlejším čtení? Pokud při čtení používáte vnitřní hlas - nemůžete číst rychleji než tak, jak mluvíte.