Starší pokusy o zpracování tohoto problému.

Věřím, že řadu prvků / částí ještě použiji v rámci celkového / finálního zpracování.
Je taky zřejmé, že pochopit celý problém do detailů nebylo / není nic jednoduchého.
Lze si taky všimnout určitého vývoje co se zpracování informací týče + nakolik se mnohé opakuje.

Souhrny informací

Stránky

Myšlenkové mapy