Systémové poznámky

Zde postupně ukládám myšlenky, které mám v kontextu celého tématu a které více či méně osvětlují: proč o všem píšu / jak o tom píšu / co je cílem / definice komplikací apod.