Rádio / VLF / Very Low Frequency

Úvod do problému pomocí hudby a animace


Big bang!

In shadow

Čtení myšlenek (syntetická telepatie). Jak je to doopravdy.

Syntetická telepatie spočívá ve čtení vašich myšlenek pomocí rádiových přijímačů VLF (s rozsahem pod 1 kilohertz). To, co ve skutečnosti zachycuje, jsou pohyby vašeho hrdla, když mluvíte v hlavě. Je překvapivé, že vaše hrdlo generuje velmi slabý hlas i tehdy, když přemýšlíte nebo mluvíte v hlavě se zavřenými ústy. Tato zařízení jsou citlivá a dokáží to zachytit na vzdálenost 20 metrů, což je neuvěřitelné. VLF rádiové přijímače, známé také jako "přirozené rádio", jsou velmi citlivá zařízení, která mohou slyšet každý váš rozhovor z domu souseda, aniž by odposlouchávala váš dům. Běžnými příklady VLF rádiových přijímačů jsou "Explorer E-202" a "WR-3".

Pár souvislostí


Když znáte kontext / souvislosti, vnímáte tento příběh zcela jinak. Reálněji.

How many holes set the light to we fight?

The ultimate heroes in low frequency!

Zajímavosti

Žárovka vydává elektromagnetický signál. Má tedy svou frekvenci a možná ji půjde “naladit”. Žárovka byla několikrát zmiňována zejména v době, kdy jsem teprve začínal vnímat něco nestandardního.
Led žárovky či diody často DO URČITÉ MÍRY ruší rádiový (televizní) signál.
Kosmos je náš!

Pár slov


Začátek je koncem a konec začátkem! (Pokud vidíte šedé pole - obnovte stránku. Týká se zejména mobilních telefonů.)

Dále